Da Costastraat Oss

Blikvangers van de toegang tot  lommerijke Da Costastraat in Oss waren veelal houten schuttingen.
Samen met bewoners hebben we de geschiedenis van deze in de Schrijverswijk gelegen schuttingen voorzien van kleurrijke ‘bomen’. Met in die boom afbeeldingen van belangrijke gebeurtenissen welke er in de afgelopen decennia plaatsvonden. Zelf hebben de bewoners de kwast ter hand genomen en bankjes en stoeptegels van een kleurtje voorzien.

2017