Familie, generaties en oorlog

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan de publicatie Families, generaties en oorlog. Deze publicatie omvat de gevolgen van oorlog op de volgende generaties en is een uitgave van Nationaal Comité 4 en 5 mei. Dit is nauwe samenwerking met Esther Captain. Begin april werd het eerste exemplaar aangeboden aan Job Cohen.

April 2015