kamp vught beschermers

Nationaal Monument Kamp Vught. Door vrijheid en onvrijheid naast elkaar te zetten in één folder wordt duidelijk dat een taak van Kamp Vught, om onze vrijheid te bewaken, goed invoelbaar gemaakt. Vormgeving Patrick Lijdsman, tekst Clemens Graafsma en fotografie Van de Ven

2019