Overvloed

flyer ten behoeve van kunstexpositie

2007