Een waanzinnige tuin

Flyer voor expositie. De zeven hoofdzonden in Latijn weergegeven. Allen eindigden op A en die heb ik grafisch vertaald tot één grote letter A. Een klassieke afbeelding van een feeërieke dame die hoop biedt aan de man van wie de zonden een zware wissel trekken door zijn gemoed. Over deze afbeelding heen is vaag een takkenstructuur afgebeeld welke verwijst naar de Waanzinnige tuin.